מאגר תויות תכשירי הדברה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מאגר המכיל את תוויות תכשירי ההדברה הניתנים לשימוש בחקלאות.​

​קובץ התוויות ה​ופק על ידי החברות המשווקות את התכשירים. במידה ויש צורך במידע נגיש על כל תווית, ניתן לפנות לחברה במספר טלפון שמוטבע על התווית או לפנות לריקי ק​טנר​​​ ביחידת שירותים להגנת הצומח ולביקורת.

תווית תכשיר
שם תכשיר בעברית
שם תכשיר באנגלית
תאריך עדכון
מספר רישיון
אורפאןאורפאןOrpan10/11/20194146
אזימוט תראזימוט תרAzimut SC09/03/20204037
אטברוןאטברוןAtabron04/01/20151765
אטופס 100אטופס 100Atops 10001/08/20141910
אטופס 240אטופס 240Atops 24022/01/20141916
אטלסאטלסAtlas20/12/20141897
אטמי אקסטרהאטמי אקסטרהAtemi Extra14/07/20201604
אטריביוט קומביאטריביוט קומביAttribut Combi07/05/20151940
אטרנקס 90 גראטרנקס 90 גרAtranex 90 WG01/01/20151626
אטרנקס תראטרנקס תרAtranex  sc20/04/2016278
אי.או.אסאי.או.אסE.O.S (Eco Oil Sprey)21/02/20201812
אי.או.אס שמן אורגניאי.או.אס שמן אורגניEOS (Eco Oil Sprey) Organic08/02/20207326
איזידוראיזידורEasydor08/04/20151813
איזיקטולאיזיקטולEasyctole29/05/20184196
איירוגןאיירוגןIrogan19/03/20151959
אימידןאימידןImidan11/05/20191832
אימפולסאימפולסImpuls09/06/20151517
אינדיגואינדיגוIndigo26/07/20174280
אינדראינדרIndar01/04/20184023
אינוורטאינוורטInvert03/07/20194257
אינסגר יבוא מקבילאינסגר יבוא מקבילINSEGAR ADAMA10/10/20199079
אינסיגר WGאינסיגר WGInsegar WG04/09/20161917
אינפיניטו אינפיניטו Infinito11/11/20191996
איפוןאיפוןIpon07/02/20201689
איתןאיתןEitan21/05/20154235
אל בועיתאל בועיתAlbuit01/04/20041005
אל זרעאל זרעEl Zera21/11/2018292
אל עשב סופראל עשב סופרAl-Esev Super17/03/201085
אל קצףאל קצףAl-Ketchef01/01/2006954
אל רקבאל רקבAL REKEV14/06/20171514
אל רקבוןאל רקבוןAl-Rikavon15/03/2017325
אל רקבון הקצפהאל רקבון הקצפהAl-Rikavon Haktzafa01/04/2013957
אלאמור 48 תמאלאמור 48 תמAlamor24/02/20161614
אלאפלאלאפלAlafal18/03/20171281
אלאראלארAlar19/11/20081978
אלבר סופראלבר סופרAlbar Super14/11/201998
אלבר-מאלבר-מAlbar M06/05/2004470
אלגנטאלגנטElegant15/08/20184426
אלוורדהאלוורדהAlverde28/07/20194117
אליוןאליוןAlion14/11/20194250
אלייטאלייטAliette27/12/2018425
אלנקסאלנקסAlanex19/03/2015948
אלסיסטיןאלסיסטיןAlsystin25/05/2020966
אלפאנול סופראלפאנול סופרAlfanol Super27/02/20191429
אלפארוןאלפארוןAlfaron07/02/20191896
אלפטיןאלפטיןAlphatin04/02/20141013
אמבראמברAmber11/12/20191025
אמיגואמיגוAMIGO13/11/20171865
אמידילולאמידילולAMIDILUL01/04/2017106
אמידילולאמידילולAmid Thin01/11/20171798