מאגר תויות תכשירי הדברה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מאגר המכיל את תוויות תכשירי ההדברה הניתנים לשימוש בחקלאות.​

​קובץ התוויות ה​ופק על ידי החברות המשווקות את התכשירים. במידה ויש צורך במידע נגיש על כל תווית, ניתן לפנות לחברה במספר טלפון שמוטבע על התווית או לפנות אל אגף א' כימיה, רישום ורישוי תכשירי הדברה​​​ ביחידת שירותים להגנת הצומח ולביקורת.

תווית תכשיר
שם תכשיר בעברית
שם תכשיר באנגלית
תאריך עדכון
מספר רישיון
תיאבנדזול-איקס 100תיאבנדזול-איקס 100Thiabendazole-X 10001/03/201234
תיאדורתיאדורThiador SE04/02/20204142
תיוביטתיוביטThaiobit28/07/20091776
תיוביט - מכתשיםתיוביט - מכתשיםThiovit - ADAMA22/10/20199081
תירזןתירזןTirzan06/06/2006581
תירחקתירחקTirhak09/06/2015289
תירסיד 90תירסיד 90Tiracide17/02/20211638
תלםתלםTelem12/03/20151519
תלת סטארתלת סטארTlat Star01/11/20174442
תלתןתלתןTiltan15/08/20154300
תמנוןתמנוןTamnon14/03/20174036
תמנעתמנעTIMNA01/12/20204493
תמנע אורגניתמנע אורגניTIMNA ORGANIC01/12/20207529
תמר טקתמר טקTamarTech12/03/20194132
תמר טק אורגניתמר טק אורגניTamarTech Organic12/03/20197452
תפתפTap20/02/2013189
תפזהילתפזהילTapzheal01/12/202038
תרסיפתרסיפTarsip13/06/2017806
תרפאתרפאTirpa08/06/2015835
תרפא אוןתרפא אוןTirpa-On09/05/20061034
תשליךתשליךTashlich20/04/20174288