מאגר תויות תכשירי הדברה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מאגר המכיל את תוויות תכשירי ההדברה הניתנים לשימוש בחקלאות.​

​קובץ התוויות ה​ופק על ידי החברות המשווקות את התכשירים. במידה ויש צורך במידע נגיש על כל תווית, ניתן לפנות לחברה במספר טלפון שמוטבע על התווית או לפנות לריקי ק​טנר​​​ ביחידת שירותים להגנת הצומח ולביקורת.

תווית תכשיר
שם תכשיר בעברית
שם תכשיר באנגלית
תאריך עדכון
מספר רישיון
דילאמידדילאמידDilamid14/03/2011376
דילווטדילווטDilwat01/11/20171650
דימולדימולDamoil11/01/20171720
דימיליןדימיליןDimilin01/12/2017617
דימתואייט רוגור ת.מדימתואייט רוגור ת.מDimethoate09/06/2017778
דינגודינגוDingo12/03/20154092
דינו 15דינו 15Dino E01/02/20114039
דינו אולטרהדינו אולטרהDino Ultra26/01/20161754
דינמודינמוDYNAMO13/08/20184486
דיסארם 480 תרדיסארם 480 תרDisarm 480 SC07/06/20124147
דיסקברידיסקבריDISCOVERY18/10/20174418
דיפל DFדיפל DFDipel DF14/05/20171877
דיפל אורגנידיפל אורגניDipel DF Organic10/05/20177356
דיפנדרדיפנדרDefender16/02/20181939
דיפקורדיפקורDIFKUR09/01/20144124
דיקוואלדיקוואלDiqual01/05/20081913
דיקלוןדיקלוןDiqlon20/02/20194110
דיקרזולדיקרזולDicarzol11/05/20174084
דיקרזולדיקרזולDicarzol Agrodeal11/06/20199078
דישוניתדישוניתDishonit11/01/20177402
דלןדלןDelan12/02/20181410
דלסןדלסןDelsene05/11/20181101
דלפיןדלפיןDelfin04/02/20181254
דלפיןדלפיןDelfin07/03/20184484
דלפין אורגנידלפין אורגניDELFIN Organic04/02/20187458
דלתא גריןדלתא גריןDelta green01/10/20171903
דניםדניםDenim27/12/20184085
דסיסדסיסDecis13/03/2018090
דקו ספארק גרגרידקו ספארק גרגריDECCO SPARK GR01/12/20174412
דקוטאבדקוטאבDeccoTab12/03/20177423
דקוטהדקוטהDakota01/09/20164021
דקוטנילדקוטנילDaccotanil01/07/20161892
דקופל 75%דקופל 75%Dakofal 75%11/10/20101985
דראגודראגוDrago01/03/20171555
דרבוקהדרבוקהDarbuka10/11/20134153
דרגופיקסדרגופיקסDragofix01/04/20101803
דרופ אולטרהדרופ אולטרהDrop ultra01/09/20081322
הדרהדרHadar29/01/20141603
הומוס אמזונסהומוס אמזונסPURE LIQUID EARTHWORD CAST01/05/20187506
הוסארהוסארHussar29/07/20081615
הורמוריל 8הורמוריל 8Hormoril 804/12/2013781
הימלאיההימלאיהHimalaya20/12/20141844
הליוגופריתהליוגופריתHliogofrit08/03/20161407
הנטרהנטרHunter12/04/20164053
הרברההרברהHerbre01/05/20091912
הרוויסטההרוויסטהHarvista10/07/20174310
הרקולסהרקולסHercules29/07/20161848
הרקולס Gהרקולס GHercules G29/01/20141931
ואלסואלסWaltz28/03/20184279
ואפרמייטואפרמייטVAPORMATE 07/02/201009