מאגר תויות תכשירי הדברה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מאגר המכיל את תוויות תכשירי ההדברה הניתנים לשימוש בחקלאות.​

​קובץ התוויות ה​ופק על ידי החברות המשווקות את התכשירים. במידה ויש צורך במידע נגיש על כל תווית, ניתן לפנות לחברה במספר טלפון שמוטבע על התווית או לפנות לריקי ק​טנר​​​ ביחידת שירותים להגנת הצומח ולביקורת.

תווית תכשיר
שם תכשיר בעברית
שם תכשיר באנגלית
תאריך עדכון
מספר רישיון
היטהיטHEAT07/06/20204388
הימלאיההימלאיהHimalaya19/04/20201844
הליוגופריתהליוגופריתHliogofrit08/03/20161407
הנטרהנטרHunter12/04/20164053
הרברההרברהHerbre01/05/20091912
הרוויסטההרוויסטהHarvista10/07/20174310
הרקולסהרקולסHercules14/11/20191848
הרקולס Gהרקולס GHercules G29/01/20141931
ואלסואלסWaltz28/03/20184279
ואפרמייטואפרמייטVAPORMATE 07/02/201009
ווינרווינרWinner12/02/20141737
וולום פרייםוולום פרייםVelum Prime29/05/20194356
ווליאם טרגוווליאם טרגוVoliamTargo24/05/20204519
ויוהויוהVIVA07/11/20144010
ויוואנדוויוואנדוVivando28/07/20194148
ויטאווקס 200ויטאווקס 200Vitavax 20012/09/20071448
ויטאווקס 2000ויטאווקס 20002000 VITAVAX23/08/20204502
ויטולויטולVITOL17/10/20077108
ויטןויטןVITENE13/05/20201706
ויידטויידטVYDATE06/09/20201930
וינטווינטוVineto14/01/20184170
וינטרזול סופרוינטרזול סופרWintrezol Super20/02/20131442
וינטרזול סופרוינטרזול סופרVINTREZOLE SUPER06/11/20081989
וירולוירולVIROL17/10/2007409
וירותרוירותרVIROTAR06/06/20171139
ולבוןולבוןValabon07/03/20191736
וקטרהוקטרהVectra01/01/20181204
ורטיגוורטיגוVertigo16/05/20171637
ורטימקורטימקVertimac04/06/20161507
ורימרקורימרקVerimark27/12/20184179
ורמוטורמוטVermut01/11/20184496
ורמיקולייטורמיקולייטVermiculite25/05/20207231
ורקוטלורקוטלVerkotel14/03/20171718
זאוסזאוסZeus23/03/20144137
זהר 215 LQזהר 215 LQZohar LQ-21526/07/20161191
זהר 50 - PT -אורגניזהר 50 - PT -אורגניZohar 50- PT Organic13/11/20187091
זהר 50 PTזהר 50 PTZohar 50 PT13/11/20181107
זהר אורגנית 1 גרגריזהר אורגנית 1 גרגריZohar Organit 1 GR10/05/20207297
זהר אורגנית 2 מוצק ספוגיזהר אורגנית 2 מוצק ספוגיZohar Organit 2 spongy solid10/05/20207378
זהרנטזהרנטZOHARNAT17/10/20131218
זוהר נויזוהר נויZohar Noi06/03/20101307
זומרזומרZoomer09/08/20121726
זורבק אנקנטיהזורבק אנקנטיהEncantia Z28/06/20204504
זטניל Cזטניל CZetanil04/04/20171556
חוטי סס הנמרחוטי סס הנמרLeopard Moth Ropes30/03/20151853
חוטי עש התפוח המדומהחוטי עש התפוח המדומהFCM01/02/20184141
חוטי פזור+חוטי פזור+Hutai Pizur30/03/20151245
חוסןחוסןHosen12/12/20191430
חיפה מיקרו אבץחיפה מיקרו אבץHaifa Micro ZN23/11/20164327
חיפה מיקרו ברזלחיפה מיקרו ברזלHaifa Micro Fe23/11/20164328