נהלים

מטרות הנוהל: הפחתת הסיכון לחדירה והתפשטות מחלת הברוצלוזיס ברפתות החלב. הסדרת התנאים לביצוע ומעקב אחר דיגום הפלות ברפתות החלב על פי מדרג.

קביעת היקף דיגום מינימאלי בכל הרפתות בהתאם לרמת הסיכון להדבקה בברוצלוזיס תאפשר ניטור ומעקב אחר הדבקה בפתוגנים (מחוללי מחלה) אחרים.​

נוהל דיגום הפלות לגורמי ה​פלה ברפת החלב

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - ספטמבר, 2020
אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
עדכון בדבר חיסון הבקר בישראל בתרכיב זן 91 כנגד מחלת הברוצלוזיסhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/hisun_bakar_zan_19_23-12-19.aspxעדכון בדבר חיסון הבקר בישראל בתרכיב זן 91 כנגד מחלת הברוצלוזיס