שירותים

​​
iStock-922729794.jpg

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מקים מערכת מרכזית לניהול התמיכות שהוא נותן. מערכת התמיכות המרכזית תאפשר למשרד החקלאות לנהל את מערך התמיכות ניהול מקצועי ויעיל, ובאמצעותה יציע המשרד שירות איכותי ללקוחותיו המגישים בקשות לקבלת תמיכה.

הקמת מערכת התמיכות המרכזית משקפת את החשיבות שמשרד החקלאות מייחס לתמיכותיו – הן מרכיב חשוב ביותר בפעילות המשרד ומשמשות אחד האמצעים העיקריים ליישום מדיניותו. המשרד מציע על ידי יחידותיו מגוון תמיכות לאלפי חקלאים וגופים. מערכת​ התמיכות המרכזית של משרד החקלאות, שמקימה מנהלת ההשקעות בשיתוף אגף מערכות מידע, תהווה תשתית לניהול מכלול התהליכים הנוגעים לתמיכות המשרד, לרבות גיבוש הקול הקורא (נוהל התמיכות), מילוי הבקשה והגשתה, בדיקת גורמי המקצוע במטה ובמחוזות שהבקשה עומדת בתנאי הסף, פעילות ועדות התמיכות, הקמת כתבי האישור והתשלומים.

המערכת תשפר ותייעל את תהליכי העבודה במסגרת הפעלת התמיכות ותספק לגורמי המשרד מידע מלא ואמין על אודות תהליך תמיכות המשרד כדי שיהיה אפשר להפיק לקחים ולשפר עוד את השירות.  

מערכת התמיכות המרכזית של משרד החקלאות תעניק חוויית משתמש איכותית ללקוחות המשרד המגישים בקשות לתמיכה, אשר יזכו לקבל באמצעותה שירות איכותי ויעיל. עם השלמת פיתוח המערכת ייהנו מגישי בקשות התמיכה ממגוון יתרונות, כאשר בין היתר ייחסך מהם הצורך להגיש מסמכים שהוגשו למשרד בעבר ויינתן עדכון שוטף לגבי סטטוס הטיפול 
בבקשת התמיכה שהוגשו.
בשלב זה המערכת נמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים, אשר במסגרתם נערכים פיילוטים בשיתוף יחידות המשרד.


קישור למערכת התמיכות המרכזית לשם הגשת בקשות תמיכה:  https://tmi.moag.gov.il

תשומת לבכם למדריך למשתמש​ המופיע באתר 

מוקד סיוע, אשר יעמוד לרשותכם החל ממועד תחילת הגשת הבקשות (12.1.20), לשם מתן מענה בנושאים הנוגעים לאופן השימוש במערכת התמיכות המרכזית: דוא"ל Support-tm@moag.gov.il , טל' 03-9485666 .