תשלומים מקוונים

חוק זכות מטפחים של זני צמחים, התשל"ג - 1973 (להלן – החוק), מסדיר זכויות מטפחים בזני צמחים.
זכות מטפחים שנרשמה לפי החוק מעניקה לבעליה זכויות קנייניות שהיקפן מפורט בחוק.
לשירות התשלומים הממשלתי