קורסים וימי עיון

 

 

במשרד החקלאות ופיתוח הכפר נערכים קורסים, ימי עיון, הדרכות וכנסים הקשורים לענפי החקלאות השונים והמיועדים לציבור החקלאים, החוקרים המדריכים וכן, לציבור הרחב.