אקדמיה

מטרתו העיקרית של מו"פ צפון היא לכוון את ענפי החקלאות באזור לאפיקים רווחיים כלכלים. לפעילות המחקר שותפים חוקרים ממינהל המחקר, שירות ההדרכה והמקצוע, האוניברסיטות בארץ וגורמי מחקר נוספים.

לחץ כאן
ac.mop_zafon.jpg