אקדמיה

פעילותה של החברה האנטומולוגית בישראל מיועדת לקידום היבטים שונים של מחקר בפרוקי רגליים בכלל וחרקים בפרט, מרמת האורגניזם עד הרמה מולקולארית.
במסגרת פעילותה, מארגנת החברה כנסים, פגישות, ימי עיון, מוציאה לאור כתב-עת מדעי ומחלקת פרסים.

לאתר
ac.antemologia.jpg