אקדמיה

The major task of Agricultural Engineering is to apply technological and engineering tools to increase the agricultural production and efficiency, improve product quality, while preserving the quality of the environment.לאתר
פקולטה להנדסה חקלאית בטכניון