אתרים נוספים

​הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) היא הגוף המרכזי של הממשלה שתפקידו לאסוף, לעבד ולפרסם מידע סטטיסטי על האוכלוסייה, הכלכלה והחברה בארץ. מידע זה דרוש למשרדי הממשלה, בעיקר לצרכיי קביעת מדיניות ולתכנון ומעקב אחר התפתחויות. המידע נמסר גם למוסדות מחקר אקדמיים ולציבור הרחב.

אתר למ"ס