אתרים נוספים
 

 

רשימה עולמית של יצרני ציוד ומיכון חקלאיhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/agmachine.aspxרשימה עולמית של יצרני ציוד ומיכון חקלאי
אגריטךhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/agritech.aspxאגריטך
מוקד המידע לבטיחות ובריאות בתעסוקהhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/bbt.aspxמוקד המידע לבטיחות ובריאות בתעסוקה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/cbs.aspxהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראלhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/engineers.aspxלשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל
המשרד להגנת הסביבהhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/environment.aspxהמשרד להגנת הסביבה
המכון הישראלי לייצואhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/export.aspxהמכון הישראלי לייצוא
המפה הירוקה של ירושליםhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/greenmap.aspxהמפה הירוקה של ירושלים
התאחדות מגדלי בקרhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/icba.aspxהתאחדות מגדלי בקר
ארגון עובדי המיםhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/iwwa.aspxארגון עובדי המים
קנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/kanat.aspxקנט - קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
קרן קימת לישראלhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/kkl.aspxקרן קימת לישראל
המועצה האזורית מטה יהודהhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/m_yehuda.aspxהמועצה האזורית מטה יהודה
National Agricultural Libraryhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/nul_usda.aspxNational Agricultural Library
המוסד לבטיחות ולגיהות - בטיחות ובריאות בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/org.aspxהמוסד לבטיחות ולגיהות - בטיחות ובריאות בחקלאותהמוסד לבטיחות ולגיהות
או"ם - ועדה כלכלית לאירופהhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/unece.aspxאו"ם - ועדה כלכלית לאירופה
איגוד העיתונאים החקלאים הבינלאומיhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/atarim_nosafim/Pages/uoguelph.aspxאיגוד העיתונאים החקלאים הבינלאומי