אתרים נוספים

המשרד להגנת הסביבה הוקם בשנת 1989 ופועל בשלוש רמות: ארצית, מחוזית ומקומית. המשרד נושא באחריות לניסוחה של מדיניות ארצית משולבת וכוללנית, וכן לפיתוח אסטרטגיות, תקנים וקדימויות להגנת הסביבה.

לאתר המשרד להגנת הסביבה
a_haganat-hasviva.jpg