אתרים נוספים

ארגון עובדי המים - אגודה חקלאית שיתופית בע"מ, נוסד בשנת 1954 במטרה ליעל את השימוש במים, לשפר ולשכלל את מערכות המים של לקוחות האגודה וצרכני המים, להכשיר אנשי ניהול ותפעול, לקדם ולשפר את הטכנולוגיה והידע התפעולי והניהולי של מערכות לאספקת מים, השקיה, ניצול שפכים והשבת קולחים.

לאתר ארגון עובדי המים
a_aovdai-hamaeim.jpg