אתרים נוספים

מטרותיה ההיסטוריות של קרן קימת לישראל (קק"ל) הן פיתוח אדמות הארץ, שיפור איכות הסביבה וטיפוח ערכי
הציונות, בשמו של העם היהודי ולמענו.
היעדים הניצבים בפני קק"ל בפרוס המאה השניה לקיומה הם: פעילות ברוח של שיתוף והכרה בחשיבות הלאומית של פיתוח הארץ ואיכות הסביבה, למען הציבור כולו והדורות הבאים

לאתר קרן קימת לישראל
a_kakal.jpg