מועצות ייצור ושיווק

 

 

מועצה הכותנהhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/muazot/Pages/cotton.aspxמועצה הכותנה
מועצת הצמחיםhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/muazot/Pages/fbi.aspxמועצת הצמחים
מועצות הדבשhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/muazot/Pages/honey.aspxמועצות הדבשמועצות הדבש
מועצת החלבhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/muazot/Pages/icba.aspxמועצת החלב
מועצת גפן הייןhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/muazot/Pages/israelwines.aspxמועצת גפן הייןמועצת גפן היין
המועצה לענף הלולhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/muazot/Pages/muaza_lul.aspxהמועצה לענף הלול
מועצת הזיתיםhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/muazot/Pages/oliveboard.aspxמועצת הזיתיםמועצת הזיתים