לפי החלטת הממשלה, כל רשות ציבורית נדרשת ליזום פרסום התקשרויות עם ספקים, בסוף כל רבעון.

להלן התקשרויות פתוחות במינהל המחקר החקלאי, לרבעון השני לשנת 2016.

 

פרסום התקשרויות עם ספקים - מינהל המחקר החקלאי - רבעון שני 2016​

 

 

 

התקשרויות עם ספקים רבעון 2 2018https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/qtr3_2018.aspxהתקשרויות עם ספקים רבעון 2 2018
דו"ח התקשרויות עם יועצים וחברות ייעוץ לשנים 2014 - 2017https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/yoatzim_2014_2017.aspxדו"ח התקשרויות עם יועצים וחברות ייעוץ לשנים 2014 - 2017
דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור - משרד החקלאות ופיתוח הכפרhttps://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/report_2017.aspxדיווח הממונה על העמדת מידע לציבור - משרד החקלאות ופיתוח הכפר
התקשרויות עם ספקים לפי חוק חופש המידע - רבעון שני 2016https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/chofesh_meida_Hitkashruyot_Q2-2016.aspxהתקשרויות עם ספקים לפי חוק חופש המידע - רבעון שני 2016
מינהל המחקר החקלאי - התקשרויות פתוחות לפי חוק חופש המידע - רבעון שני 2016https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/Minhal_Hamechkar_Hachaklaei_Q2-2016.aspxמינהל המחקר החקלאי - התקשרויות פתוחות לפי חוק חופש המידע - רבעון שני 2016
המשרד פרסם את כל ההתקשרויות שבוצעו בשנת 2014, במענה לפנייה לפי חוק חופש המידעhttps://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/information_for_2014.aspxהמשרד פרסם את כל ההתקשרויות שבוצעו בשנת 2014, במענה לפנייה לפי חוק חופש המידעהמשרד פרסם את כל ההתקשרויות שבוצעו בשנת 2014, במענה לפנייה לפי חוק חופש המידע