פרסומים

​​​​במסגרת החוק לחופש המידע, התקבלה בקשה לפרסום התקשרויות המשרד עם ספקים במהלך שנת 2014, מצורפת בזאת הבקשה ופירוט ההתקשרויות.

בקשה לקבל מידע על התקשרויות משרד החקלאות ופיתוח הכפר עם ספקים לשנת 2014

מענה משרד החקלאות לבקשת המידע

התקשרויות משרד החקלאות ופיתוח הכפר עם ספקים לשנת 2014