מאגרי מידע

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​כרטיסי הצמחים פותחו על ידי ברט היקסון, בסיועו של יואב פלד, ואושרו על ידי הגורמים המקצועיים במשרד ובמועצת הצמחים.
הכרטיסים נועדו לשימושה של כלל שרשרת הייצור והשיווק, לתועלת היצרנים והצרכנים כאחד.​

 

 

<img alt="סלק אדום" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/beetroot.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Beetroot.aspx" target="_blank">Beetroot.aspx</a>
<img alt="ברוקולי" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/broccoli.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Broccoli.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Broccoli.aspx</a>
<img alt="דובדבן" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/cherries120dpi.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Cherries.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Cherries.aspx</a><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/katalog_ehut/teken_ehut/Pages/teken_duvdevanim.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />teken_duvdevanim.aspx</a>
<img alt="כוסברה" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/cusbara.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Cusbara.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Cusbara.aspx</a>
<img alt="כרובית" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/cauliflower120dpi.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/kruvit.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />kruvit.aspx</a>
<img alt="אבוקדו" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/avocado120dpi_merged1.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Avocado.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Avocado.aspx</a><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/katalog_ehut/teken_ehut/Pages/hoveret_%20avocado.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />hoveret_%20avocado.aspx</a>
<img alt="מלפפון" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/cucumber120dpi.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/melafefon.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />melafefon.aspx</a>
<img alt="עגבנייה" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/tomato120dpi.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/agvania.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />agvania.aspx</a>
<img alt="ענבי מאכל" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/tablegrapes120dpi.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/anavim.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />anavim.aspx</a>
<img alt="קולרבי" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/colorabi.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Colorabi.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Colorabi.aspx</a>
<img alt="תות שדה" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/strawberry120dpi.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/tut.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />tut.aspx</a><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/katalog_ehut/teken_ehut/Pages/hoveret_tut.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />hoveret_tut.aspx</a>
<img alt="תפוח עץ" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/APPLE.JPG" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/tapuah.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />tapuah.aspx</a><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/katalog_ehut/teken_ehut/Pages/hoveret_tapuah.aspx" target="_blank">hoveret_tapuah.aspx</a>
<img alt="תפוח אדמה" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/potato1.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/potato.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />potato.aspx</a>
<img alt="נקטרינה" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/naktarina.JPG" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/katalog_ehut/teken_ehut/Pages/naktarina.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />naktarina.aspx</a>
<img alt="מזיקים אסורים ליצוא בפרחים" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/mezikim_asurim.JPG" width="315" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/katalog_ehut/teken_ehut/Pages/mezikim_yetzu_prahim.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />mezikim_yetzu_prahim.aspx</a>
<img alt="אפרסמון" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/persimmon120dpi_merged1.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/afarsemon.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />afarsemon.aspx</a><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/katalog_ehut/teken_ehut/Pages/afarsemon.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />afarsemon.aspx</a>
<img alt="בזיליקום- ריחן" height="212" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/basilicum120dpi.jpg" width="315" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Basilicum.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Basilicum.aspx</a><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/katalog_ehut/teken_ehut/Pages/hoveret_rehan.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />hoveret_rehan.aspx</a>
<img alt="בצל" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/onion.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Onion.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Onion.aspx</a>
<img alt="גזר" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/carrot120dpi1.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/gezer.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />gezer.aspx</a>
<img alt="חסה" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/lettuce.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Lettuce.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Lettuce.aspx</a>
<img alt="חציל" src="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/PublishingImages/eggplant.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/ppis/Yechidot/standarts/pituah_standartim/kartisim/Pages/Eggplant.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Eggplant.aspx</a>