מאגרי מידע

​קישורים למאגרי הספרייה המכוונת:

​EJP-ProQuest  (Online Journals, Books and more)

  • אוסף אלקטרוני של הספריות במשרד החקלאות (טקסט מלא של ספרים אלקטרונים, כתבי עת אלקטרונים ועוד)
  • ​כתבי עת אלקטרונים עם גישה חופשית באינטרנט.
*החיפוש במאגר מתבצע ברמת המילה בכותרת​.

SUMMO​N

  • אוסף אלקטרוני של הספריות במשרד החקלאות (טקסט מלא של ספרים אלקטרונים, כתבי עת אלקטרונים ועוד) 
  • כתבי עת, ספרים אלקטרונים ולכל סוג חומר או מקור אחר מכל העולם, לגישה מוגבלת בזמן (טקסט מלא במשך 5 דקות עיון, שמירה והדפסה).
  • חיפוש ביבליוגרפי מכל המקורות בעולם ומכל סוגי החומר. 

לתשומת לבכם:​
  • החיפוש במאגר מתבצע ברמת המילה בתוך טקסט של מאמר או של מקור אח​ר. 
  • קבלת גישה לטקסטים מלאים של מאמרים תתאפשר לעובדי וחוקרי משרד החקלאות, השירותים הווטרינריים, השירותים להגנת הצומח, אגף הדיג ושירות ההדרכה והמקצוע בלבד - באמצעות גלישה ברשת האינטרנט המשרדית.​