כלים שימושיים לציבור

​​​​​​​​

​​

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=1DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
קישור חדש עם תמונה מקוריתhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=3קישור חדש עם תמונה מקורית
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=6DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/ImageLinks/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx

 

 

נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/nohalim/Pages/Support-Procedure.aspxנוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונות הרבייה והגיוס בים התיכון
נוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2017- 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/ovdim_israelim_2017_2019.aspxנוהל תמיכה - העסקת עובדים ישראלים חדשים בחקלאות לשנים 2017- 2019
בעקבות הבצורת בישראל: משרדי החקלאות והאוצר סיכמו על תקציב של 30 מיליון ש"ח לתמיכה בחקלאים בכל הארץ, בנוסף ל-20 מיליון ש"ח לגליל העליוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/crisis_water.aspxבעקבות הבצורת בישראל: משרדי החקלאות והאוצר סיכמו על תקציב של 30 מיליון ש"ח לתמיכה בחקלאים בכל הארץ, בנוסף ל-20 מיליון ש"ח לגליל העליון