אודות שה"מ - שירות ההדרכה והמקצוע

 

 

 

שירות ההדרכה והמקצוע או בשמו המקוצר: שה"מ, שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הנו ארגון של מומחים בענפי החקלאות השונים, המהווה את גרעינו המקצועי של משרד החקלאות. הארגון מנוהל על ידי מנהל הנעזר בסגן מנהל למקצוע, העובדים תחתיהם מאורגנים באגפים, בתחומים ובצוותים.
 
תפעול שירות ההדרכה והמקצוע בניהול המרכזי
במהלך שנות קיומה עברה מערכת ההדרכה בישראל תהפוכות רבות כדי להתאימה באופן המיטבי לתנאים המשתנים בחקלאות.
בשנים 2008 ו- 2009 שונה המבנה הארגוני של שירות ההדרכה והמקצוע, כאשר ברקע עמד הקיצוץ בתקנים, השאיפה להתייעלות וצמצום מוטת הניהול - אוחדו מחלקות, הוקמו אגפים ותחומים לשירות כלל ענפי החקלאות, ונדרש להביא לידי יישום וביצוע את המסקנות של הוועדה הציבורית בראשות המדען הראשי שהגישה את המלצותיה לשר החקלאות ופיתוח הכפר ביוני 2008.
בהמלצות אלה נקבעה השיטה שלפיה יפעל שירות ההדרכה והמקצוע בשנים הקרובות, בהתבסס על 150 עובדים, כפי שהוסכם בין משרד החקלאות למשרד האוצר, תוך היערכות לקליטת עובדים חדשים כדי לשמור על כוח מקצועי רענן.
מצבת העובדים החדשה שהתבססה על 150 עובדים במטה ובמחוזות לא גרעה במאומה מהיקף ואופן הביצוע, שאין להם תחליף במערכת החקלאית, ומהיכולת לפעול ולתת מענה לצורכי החקלאות באופן יעיל וטוב ביותר, אך עדיין חייבה חשיבה לניהול מרכזי ויעיל.
בעקבות התמחות החקלאים והתמקצעותם בגידולים המובילים ופריסת הגידולים בכל חלקי הארץ נדרש המעבר לשיטת ניהול מרכזי שתאפשר גמישות ניהולית על ידי הפעלת המדריכים מהמטה. שיטה זו מקנה שליטה מקצועית ראשית על ידי מנהל האגף המקצועי והנהלת שירות ההדרכה והמקצוע.
 
הגמישות הניהולית במעבר לניהול המרכזי מאפשרת מתן תשובות בזמן אמת, תוך אפשרות לניוד העובדים ועבודה מרחבית וארצית על ידי כל המדריכים. הניהול המרכזי מאפשר את חיזוק הפיתוח המקצועי והבקרה עליו. שיטה זו מחברת את כל הכוחות המקצועיים ומשלבת אותם יחדיו בפעילויות המקצועיות, וכך מתאפשר קיומה של מערכת הדרכה יעילה המציעה פתרונות טובים יותר לחקלאים.
הנהלת שירות ההדרכה והמקצוע

 

 

בקשה לקבלת מידע לעניין מתן שירותי חווה במחקרי שה"מ למחקרים שתחילת ביצועם בשנת 2017שירות ההדרכה והמקצועהנהלת שירות ההדרכה והמקצועhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/R.F.I_2017.aspxבקשה לקבלת מידע לעניין מתן שירותי חווה במחקרי שה"מ למחקרים שתחילת ביצועם בשנת 201702/04/2017 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca862
פריסת הדרכה של מדריכי האגפים במחוזות, דצמבר 2016שירות ההדרכה והמקצועהנהלת שירות ההדרכה והמקצוע;אגף ההדרכה (שה"מ)https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/prichat_hadracha_shaham_2017.aspxפריסת הדרכה של מדריכי האגפים במחוזות, דצמבר 201628/02/2017 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca844
מצגות מיום עיון גידול קאנביס רפואישירות ההדרכה והמקצועהנהלת שירות ההדרכה והמקצועhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/presentations_yomiyun_gidul_cannabis_january_2017.aspxמצגות מיום עיון גידול קאנביס רפואי21/01/2017 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca836
דו"ח ועדת היגוי "ענף הפרחים לאן? 2010"שירות ההדרכה והמקצועהנהלת שירות ההדרכה והמקצוע;תחום פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sicum_flowers_where_to_2010.aspxדו"ח ועדת היגוי "ענף הפרחים לאן? 2010"25/05/2013 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca903

 

 

תכנית הדרכה לשנת 2021שירות ההדרכה והמקצועהדרכה (שה"מ);הנהלת שירות ההדרכה והמקצועhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnit_cursim_2021.aspxתכנית הדרכה לשנת 202123/03/2021 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4100
ביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיוןשירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחים;אגף בעלי חיים;אגף פירות;אגף ענפי שירות;אגף פרחים והנדסת הצומח;הנהלת שירות ההדרכה והמקצועhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/bitul_cursim.aspxביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיון11/03/2020 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4104
בקשה לקבלת מידע לעניין מתן שירותי חווה במחקרי שה"מ למחקרים שתחילת ביצועם בשנת 2018שירות ההדרכה והמקצועהנהלת שירות ההדרכה והמקצועhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/RFI_mehkarim_shaham_2018.aspxבקשה לקבלת מידע לעניין מתן שירותי חווה במחקרי שה"מ למחקרים שתחילת ביצועם בשנת 201807/08/2018 21:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e460

 

 

שניר חגישניר חגי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461930שניר חגימנהל שירות ההדרכה והמקצוע03-9485345Hagays@moag.gov.il
שמואל גרוסשמואל גרוס{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466849שמואל גרוסמ"מ מנהל שה"מ03-9485345shgros@shaham.moag.gov.il
יעל אביטליעל אביטל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466871<img alt="יעל אביטל" src="/Odot/Role_Owner/PublishingImages/yael_avital.jpg" style="BORDER:0px solid;" />יעל אביטלרכזת לשכה בכירה03-9485345yaelav@moag.gov.il
חנה מנשרובחנה מנשרוב{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466730חנה מנשרובעורכת תוכן אתר אינטרנט - שה"מ03-9485303haname@moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/ProfessionalInformation/Pages/keren_mehkarim.aspx">קרן מחקרי שה"מ</a>קרן מחקרי שה"מ