מבנה ארגוני של שירות ההדרכה והמקצוע -  אגפים ותחומים לשירות כלל ענפי החקלאות.​​​