פרסומים מקצועיים

עמי לנדאו

 

 

שחר פינקוביץשחר פינקוביץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shahar_pincovich.aspx

11/06/2020
ירקות בשטחים פתוחים
ניסוי שדה

גזר בישראל נאסף בין החודשים נובמבר ליוני ובשאר הזמן, יולי-אוקטובר, מסופק לשוק מאחסון בקירור. ההערכה היא כי מדי שנה משווקים מקירור כ- 25 אלף טונות תוצרת, המהווים כ- 30% המתצרוכת המקומית השנתית.

בעבודה זו בחנו חומרים שונים, וכן פרקטיקות שאינן כימיות בניסיון לצמצם את השימוש בתכשירי הדברה, תוך שמירה על יכולת אחסון ארוך טווח.