פרסומים מקצועיים

 

 

סמיר קעדאןסמיר קעדאןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/samir_kahadan.aspx

20/05/2020
צאן
דפון

הדפון כתוב בשפה הערבית ועוסק בשימוש בגרעינים שלמים להזנת צאן.