פרסומים מקצועיים

 

 

סמיר קעדאןסמיר קעדאןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/samir_kahadan.aspx

12/05/2020
צאן
דפון

​הדפון (כתוב בשפה הערבית) סוקר את הגזעים הקיימים בארץ ומפרט את התכונות והמאפיינים של כל גזע.