פרסומים מקצועיים

 

 

06/09/2018
מדגה
דפון

אגם הכנרת הוא מקום גידול טבעי ומקור מים מתוקים הגדול והחשוב ביותר בישראל. השפעות אנתרופוגניות מפעילות לחץ משמעותי על המינים המאכלסים את האגם, ביניהם אמנון הגליל. אמנון הגליל הוא אוכל כל ובעל אוכלוסייה גדולה יחסית ומשמעותית עבור דיג מסחרי באגם. ירידה מדאיגה בשלל השנתי ב - 2008 העלה חשש כי אוכלוסייה ייחודית זו עלולה להיות בסיכון. בעקבות החשש לאוכלוסייה בדקנו את הווריאציה הגנטית הנוכחית של מינים אלה בישראל, והשווינו לדגים מגאנה, הבדיקה התבססה על סמנים מיטוכונדריאלים ומיקרו סטליטים. וריאציה גנטית ובידול נמצא בעיקר בקרב דגים מגאנה ובין דגים מישראל לגאנה, ואילו דגים מכל אתרי הדיגום בישראל הייתה שונות אחידה ומוגבלת, דבר המעיד על אפקט המייסדים ועל התאמות מקומיות. תהליכים היסטוריים כאלה יכולים להשאיר אוכלוסייה פגיעה, כפי שהיא משתקפת בפתאומיות ובירידה האחרונה של האוכלוסייה. השוואת ההבדלים הגנטיים בין קשקשים בני 30 שנה לדג האגם המודרני חשפה כי צמצום ההבדלים הגנטיים מקבילים לירידה באחרונה באוכלוסייה. לפיכך, צוואר בקבוק גנטי שהתרחש לאחרונה השאיר את האוכלוסייה הייחודית והמבודדת הזאת בסיכון גבוה עוד יותר. במאמר זה אנו דנים בקפידה באירועים המובילים אל המצב העכשווי והסיכון של אוכלוסיית אמנון הגליל בישראל ומדגישים את הצורך במעקב צמוד ובניהול פעיל כדי להבטיח עתיד בר קיימא עבור האוכלוסייה של אמנון הגליל ומיני דגים אחרים בבית גידול חשוב זה.​