פרסומים מקצועיים

 

 

סמיר קעדאןסמיר קעדאןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/samir_kahadan.aspx

26/10/2017
צאן
דפון

מחלת כחול הלשון היא מחלה ויראלית הנגרמת על ידי נגיף (BTV), שמועבר לרוב באמצעות יבחושים. המחלה פוגעת בבקר, בכבשים ובעיזים, ומאופיינת בתקופת החלמה ממושכת, המלווה בנזקים משמעותיים ליצרנות: הפסדים בתנובת החלב, פגיעה בצמר, פחיתה בפוריות וירידה ניכרת במשקל. למחלה מופע קליני ומופע כרוני. המופע הקליני מתבטא בחום גבוה, בבצקות באזור הראש והלשון (העלולות להתפשט גם לאזור הצוואר והבטן), במקרים מסוימים בכיחלון של הלשון (ומכאן שם המחלה), בדימום ובהפרשות מהאף, ולעתים אף בדימום בחלל הפה, בפפילות, סביב האף ובcorona-, הגורם לבעיות צליעה. בשיות ובטלאים הידרדרות המחלה עשויה להיות מהירה מרגע הופעת התסמינים הקליניים, ולהסתיים במוות לאחר ימים אחדים ללא טיפול. הבוגרים יחלימו באופן ספונטני או שתסמיני המחלה יהפכו אצלם למופע כרוני, אשר יתבטא בחום, באנורקסיה ובאפתיה. כעבור כמה ימים ואפילו לאחר שבועות אחדים מהופעת הסימנים הקליניים, תיפגע היצרנות ויופיע רזון ואף רזון קיצוני.