פרסומים מקצועיים

 

 

קליף להבקליף להבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/cliff_lahav.aspx
מיכאל נוימיכאל נויhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/michel_noy.aspx

08/09/2019
מטעים; מחוז גליל-גולן
דפון

לאחר גיזום שדירה וטופינג במטעים, מומלץ לשוב ולבצע גיזומים ידניים סלקטיביים לשם הסרת הענפים הנגועים; כדאי לגזום בחלקים העבים והבריאים יותר לחידוש צימוח בריא ונמרץ.  במקרים של שילוד או חשיפת הגזעים לקרינה ישירה יש להלבין היטב.
מומלץ לבצע את הפעולות במהירות וביעילות כדי לנצל את תקופת הקיץ שנותרה לקבלת כמה גלי לבלוב בריאים. 
בתום הגיזומים יש לטפל למניעה ולהדברה של הבוטרויספריה כלהלן:
ריסוסים יינתנו בתכשיר סוויץ' 0.1% בנפח גבוה, פעם בחודש או כל גל לבלוב, כאשר העצים אינם נושאים פרי.
הגמעה בתכשיר קנון 1.5 ליטר לדונם, במחצית השנייה של מנת מים של 3 מ3 לד'. לאחר ההגמעה אין להשקות 3 ימים.
עד סוף עונת ההשקיה מומלץ לתת מנות מוגברות של כילאט ברזל בכמות של 6-5 ק"ג לדונם.
במטעים שהמחלה בהם שכיחה ונגועים עצים רבים, יש לבצע את המלצות הטיפול שלעיל מדי חודש עד תחילת החורף והגשמים הקבועים.
בחלקות שהתופעה בהן היא שולית - אין להזניח! טיפול פרטני בעצים הנגועים חשוב להבראת העצים ולעצירת התפשטות המחלה.
חשוב ביותר להשקות במידה הנכונה - לא בעודפים ולא בחסר.

לפרטים נוספים ולייעוץ בדבר הפעולות הנדרשות, אנו לשירותכם תמיד.
קליף להב ומיקי נוי, מדריכי מטעים בשה"מ