פרסומים מקצועיים

נדב ניצן; עמי לנדאו; חזי גורן; ציון דקו

 

 

פנחס שנירפנחס שנירhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/pinhas_snir.aspx
אריה יצחקאריה יצחקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/arie_yitzhak.aspx

09/09/2020
תחום פרחים
ניסוי שדה

במהלך השנים נעשו בארץ מחקרים רבים בגידול קאלה אתיופית 'ישראלית', במאמץ לרכז כמות רבה של פרחים בתקופת החורף לפני שבוע 8 (אמצע פברואר). בתקופה זו המחירים אטרקטיביים עבור קאלה מישראל. בעבודות רבות שנעשו בעבר אין הדירות בממצאים המתקבלים, והדבר מקשה עלינו לשפר את הבנת הפיזיולוגיה של המין ולרתום את התובנות להשגת המשימה להקדמת הפריחה. גורם משמעותי לקושי בהשגת אחידות בתנאי הניסוי בעבודות השונות הם תנאי האקלים השונים בין אזורי הארץ והתנודות העונתיות. עם זאת, איששנו בעבודה זו כי להבדלים בסוגי הפקעות, עגולות או מפוצלות, קיימת תרומה משמעותית להגדלת השונות.​