פרסומים מקצועיים

 

 

17/10/2018
מדגה

שמירה על הסביבה ועל מערכות אקולוגיות מורכבות דורשת ידע מדעי נרחב, מדויק ועדכני. עם זאת, קיומו של גוף ידע כזה המבוזר במוסדות האקדמיה בלבד, אינו מספיק לשם קבלת החלטות מדיניות מושכלות. מצד אחד, צריך שחוקרים, מומחים בעלי ידע, יהיו מעוניינים ומסוגלים להעביר אותו למקבלי ההחלטות בצורה ברורה; מהצד האחר, מעצבי המדיניות ומקבלי ההחלטות צריכים לקבל את כל המידע שהם זקוקים לו, להבין אותו ולהטמיע בתוך תהליך קבלת ההחלטות.

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה (ע"ר) פועלת לטיפוח הקהילה המדעית ולשיפור מדיניות הסביבה בישראל באמצעות קידום מעמד השיח המדעי, הנגשתו והטמעתו בקרב מעצבי דעת הקהל וקובעי המדיניות בישראל.
כדי להתמודד עם האתגר הרב-ממדי של שמירת הסביבה ושל חיבור בין מדענים לקובעי מדיניות, ייסדה האגודה מנגנון של ועדות מומחים שעוסקות בסוגיות ספציפיות, מקדמות שיתוף פעולה בין האקדמיה, מכוני המחקר הממשלתיים ואנשי המקצוע במשרדי הממשלה, ופועלות באמצעותו.
הסוגיה הנידונה במסמך זה היא סוגיית איסוף דגיגי הקיפון משפכי הנחלים. מטרתה של הוועדה לכנס תחת קורת גג אחת את מומחי הדיג והדגה, האקולוגיה האקווטית ושמירת הטבע הימי לצד גורמי ממשלה רלוונטיים, ארגוני סביבה ונציגי
מכוני רבייה, כדי לדון בהשלכות שיש לפעולת איסוף הדגיגים על המערכת הטבעית, לאתר את פערי הידע ולבחון את הצעדים הדרושים כדי לצמצם את האיסוף מן הבר, להתגבר על החסמים ולעבור לחקלאות מים של דגי קיפון שתסתמך על אספקת דגיגים ממכוני רבייה. 

אתר האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה - איסוף דגיגי קיפון משפכי נחלים