פרסומים מקצועיים

 

 

10/08/2016
המחשה ופרסומים
חוברת

שם הפרסום: פגעי דקליים והדברתם במטע ובגן הנוי
מחבר: שמעון ביטון
שנת הוצאה: 2016
מחיר: 50 ₪
תוכן: נגעי הסגר בתמר, מניעה והדברה של פגעים בנטיעות ובחוטרים, פגעים ביוטיים, מזיקי פרי התמר והדברתם, מחלות בתפרחת ובפרי, הדברת עשבים במטעי תמר.