פרסומים מקצועיים

אלון צור; אורן וולך; ברכה אור; עמוס אור; אהוד אור; ליאור וניר

 

 

ליאו וינרליאו וינרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/leo_winer.aspx

01/09/2019
מטעים
ניסוי שדה
​הג׳יברלינים הם מעכבים התמיינות לפריחה הן בעצי פרי נשירים והן בתדירי ירק. בעצי פרי בדרך כלל נמצא אנטגוניזם בין הפריחה לקצב הצמיחה, בעוד שבצמחים עשבוניים הפריחה נמצאת בקורלציה עם הצימוח.
עץ האבוקדו הינו תדיר ירק, ועליו שורדים על העץ בין 12 ל-14 חודשים. העלים הבוגרים בדרך כלל נושרים במהלך האביב, במקביל לפריחה ולהתפתחות של גל צימוח חדש. עיכוב הפריחה בשתילי אבוקדו צעירים באמצעות ריסוסי הורמון הצמיחה ג'יברלין נמצא תורם במקביל לעיכוב הנשירה של עלים בוגרים ולעידוד צמיחה וגטטיבית של השתילים. שתילי אבוקדו רגישים לתנאי סביבה, במיוחד בשלבים הראשונים של קליטתם במטע. שמירה על העלווה הבוגרת לתקופה ארוכה יותר מקנה חוסן רב יותר לשתיל ומבטיחה תנאים להתפתחות ולקליטה טובה יותר.