פרסומים מקצועיים

 

 

יאיר נשרייאיר נשריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx

08/09/2020
תחום פרחים
דפון

לקראת עונת הגידול הבאה עלינו לטובה, מצורף דף הנחיות עם דגשים, תזכורות ולקחים מעונות הגידול הקודמות.