פרסומים מקצועיים

 

 

תרצה זהביתרצה זהביhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tirza_zehavi.aspx

19/03/2020
מטעים
דפון
​רשימה של שיטות ידידותיות לסביבה, המורשות לשימוש במטרה להפחית נזקים של כמה חרקים הפוקדים את הכרם.
הרשימה כוללת מתקנים ופתיונות לזבוב הפירות הים תיכוני ונדיפיות לבלבול זכרים של עש האשכול וקמחית הגפן.