פרסומים מקצועיים

 

 

טל שקולניקטל שקולניקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tal_schcolnik.aspx

29/04/2019
בקר
דפון

ההכרה בצורך לקידום רווחת בע"ח, בריאות ובטיחות ביולוגית תוך עידוד צמיחה ותחרותיות היא שלב ראשון וחשוב בדרך למימוש רפתנות בת-קיימא. בהתאמה, אחת המטרות האסטרטגיות בשה"מ מוגדרת כהכוונה והדרכה להגנה על רווחתם ובריאותם של בע"ח. רווחתם של חיות המשק נמצאת כבר זמן רב "בכותרות" ומספר האנשים המוטרדים מהאופן בו מוחזקים בעלי חיים המשמשים לייצור מזון נמצא בעלייה מתמדת. חיות משק הוכרו כישויות בעלות יכולת לחוות הנאות כמו גם לסבול, ובעקבות כך הוסדרה חקיקה ברחבי העולם ובארץ, המגנה עליהם מפני כאב וסבל מיותרים. עם זאת האמצעים להגנה ניטור ואכיפה מוגבלים למדי.
בארצנו הקטנטונת אין רגע דל ותמיד חם, צפוף ויקר. כבר היום השלכות הנגזרות מגזרות והסדרים שנכפו על ענף החלב מאתגרות מאד את הקיום של הרפתות בכלל ובפרט את המשך התהליך הסיזיפי לשדרוג רווחתם של בע"ח במשקים. ​