פרסומים מקצועיים

 

 

ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx
יאיר נשרייאיר נשריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx
יאיר תמרייאיר תמריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_tamari.aspx

06/04/2017
כלכלת הייצור; תחום פרחים
תחשיב

הקובץ מתייחס לתאורה בגיבסנית ויש בו השוואה בין הארה באמצעות נורות לד ונורות ליבון.