פרסומים מקצועיים

 

 

יעקב גוטליביעקב גוטליבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yaacov_gotlib.aspx

08/09/2020
תחום פרחים; הגנת הצומח
ניסוי שדה

​אנו מתקרבים לעונת המעבר - הסתיו. בחודשים אלה עדיין מופיעים ביתר שאת המזיקים והמחלות הפעילים בקיץ; ובמקביל, מתגברות משמעותית המחלות האופייניות לעונה. המזיקים והמחלות העיקריים, המאפיינים תקופה זו, הם כנימת עש הטבק, אקריות, תריפסים, מנהרנים, נמטודות, ציקדות, קימחון, חילדון, חלפת וריזוקטוניה. בעונת הסתיו חשוב ביותר לגלות ערנות ולבצע פיקוח הדוק על כל המתרחש בחלקה, כדי להימנע מאירועים בלתי צפויים.