פרסומים מקצועיים

 

 

אילן אריהאילן אריהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ilan_arie.aspx
ישראל יוסלביץישראל יוסלביץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/israel_yoselevitsh.aspx

28/08/2019
עופות
דפון

דפון הנחיות ​להכנת לול תרנגולות לביצי מאכל. ההנחיות עוסקות בניקיון וטיפול במבנה הלול; טיפול במערכת המים בין הלהקות, כאשר אין עופות בלול; טיפול במכל ובמערכת חלוקת התערובת; טיפול במערכת התאורה והחשמל; טיפול בסביבה החיצונית של הלול.