פרסומים מקצועיים

 

 

יאיר נשרייאיר נשריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx

30/07/2020
תחום פרחים
דפון

דף הנחיות עם דגשים ותזכורות לגבי ההתייחסות לצמחים בקיץ, שיקולים בדבר הגיזום או הקינוב, והמשך הטיפול בגידול עד תחילת הקטיף בעונה הבאה.
ההתייחסות בדף הנחיות זה היא בעיקר לזנים מקבוצת האלאיטיקה (מיין בלו, סילבר פינק, קנזס וכד').​