פרסומים מקצועיים

ציון דקו; ציון דר; מוראד גאנם; מוניר מוואסי; דני שטיינברג

 

 

עבד גרהעבד גרהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/abed_g.aspx

16/07/2019
ירקות בשטחים פתוחים
ניסוי שדה

​מחלת הצהבון זוהתה בשטחי הגידול בישראל לפני כ– 20 שנים ויותר. למרות המאמצים שהושקעו במשך השנים המידע אודות הגורם/הגורמים למחלה והתנאים המעודדים את התפרצותה הוא חלקי ולוקה בחסר. המטרה ארוכת הטווח של המיזם הייתה להגדיר את נקודות המפתח בהן יש להתמקד כדי לפתח ממשק שיאפשר לגדל גזר איכותי שלא יפגע ממחלת הצהבון.