פרסומים מקצועיים

 

 

ישראל גלוןישראל גלוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/israel_galon.aspx

30/10/2019
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
דפון

עשבים שוטים הם צמחים הגדלים במקום שבו אינם רצויים ושנזקם גדול מתועלתם. העשבים מסבים נזק לכל גידולי הנוי: לעצים בחורשות ובשדרות, למדשאות, לשיחיות, לירקות ולתבלינים, לפרחים ולשאר צמחי הגן.​