פרסומים מקצועיים

 

 

הלל מלכההלל מלכהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/hilel_malka.aspx

10/06/2013
בקר
דפון

​ראשית עונת הקיץ ברפת מתאפיינת בין השאר בפעילות מוגברת של חרקים ,Musca domestica - מעופפים, שהבולטים והמטרידים ביניהם הם זבוב הבית זבובים אלה מתפתחים בכמויות גדולות .Stomoxys calcitrans - וזבוב השוקיים
בזבל הבקר, והם נחשבים למפגע סביבתי המהווה מטרד לאדם ולבקר. הזבובים מעבירים פתוגנים רבים הפוגעים בבריאות הבקר: שלשולים, דלקות עיניים, דלקות עטין וחוסר מנוחה של הפרות. כמו כן, הם מהווים מטרד לעובדי הרפת ולתושבים בסביבתה.