פרסומים מקצועיים

מיכל אורן שמיר; אורי פוקס

 

 

שושנה ויצמןשושנה ויצמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/shos_wiezmann.aspx

08/09/2020
תחום פרחים
ניסוי שדה

​תהליך יצירה והתפתחות הפרח דורש אנרגיה רבה שמתקבלת בצמחים על ידי קיבוע פחמן דו חמצני בתהליך הפוטוסינתזה. בארצות צפוניות נעזרים באמצעי חימום ובהארה בנורות בעלות עוצמה רבה המשמשת כתחליף לקרינה פוטוסינתטית על מנת להתגבר על היעדר קרינה מספקת. למרות היתרון היחסי של ישראל בגידול פרחים בחורף, עדין ישנה ירידה ניכרת במשך ועוצמת האור הפוטוסינתטית בחודשי החורף ביחס לקיץ, הגורמת לירידה באיכות ויבול הפרחים ובמשך הזמן עד לפריחה.