פרסומים מקצועיים

 

 

יעקב גוטליביעקב גוטליבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yaacov_gotlib.aspx
יחיאל שטיינמץיחיאל שטיינמץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yehiel_shteinmez.aspx

08/09/2020
תחום פרחים
דפון

בחודש דצמבר 2019 נכנסו לתוקף תקנות חדשות במדינות האיחוד האירופי. כל הפרחים המיוצאים מישראל למדינות האיחוד האירופי נבדקים בליאז' או בהולנד, כאשר המפקחים שם בודקים נוכחות של מזיקי צמחים ובעיקר כנימת עש הטבק, תריפס קליפורני ומנהרנים (זבובי מנהרות). ​