פרסומים מקצועיים

איתן רכט

 

 

תמר אלוןתמר אלוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tamar_alon.aspx

06/08/2019
הגנת הצומח; שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)
דפון

​הדפון סוקר את מאפייני אקרית העיוותים (Polyphagotarsonemus latus) בפלפל, הביולוגיה, הנזק לצמח השלם, דרכי ההפצה ודרכי ההתמודדות עם אקרית העיוותים.