פרסומים מקצועיים

 

 

ליאו וינרליאו וינרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/leo_winer.aspx

01/09/2019
מטעים
פרוטוקול גידול

פרוטוקול גידול לעיכוב התמיינות לפריחה בשתילי אבוקדו בעורלה לביצוע תצפיות מסחריות - תאריך עדכון 27 באוגוסט 2019​.