פרסומים מקצועיים

 

 

03/04/2017
הנהלת שירות ההדרכה והמקצוע
דפון
מדריכי שה"מ עוסקים  באופן תדיר בייצור של ידע יישומי וזאת באמצעות מחקרים, ניסויי שדה, תצפיות, משקי מודל, חלקות מודל, סקרים ופרויקטים מיוחדים המבוצעים הן במו"פ המשרד אשר בלכיש, הן במו"פים האזוריים, והן – וזה עיקר - בחלקות חקלאים שונות ברחבי הארץ. כלל פעולות אלו יכונו, לשם נוחות מכאן והלאה, בשם הכולל: "מחקרים".
מקורות המימון למחקרים אלו מתקבלים  מתקציבי קרן המחקרים בשירות ההדרכה והמקצוע. 
על פי רוב מתפרסם קול קורא המזמין את מדריכי שה"מ השונים להתמודד על כספי המחקר, בהתאם לענף החקלאי הרלבנטי. ההצעות שמתקבלות עוברות בחינה ע"י ועדת היגוי ושיפוט למחקרים (ועדה פנימית בשה"מ) ועל סמך מסקנותיה, מאשרת  ועדת היגוי עליונה של הקרן סכום מסגרת לביצוע המחקר וכן את משך הזמן לביצועו.
יובהר כי עסקינן בד"כ במחקרים קצרי טווח (1-3 שנים) בסכומים נמוכים יחסית (50,000 אלש"ח בקירוב) שמטרתם לתת פתרונות יישומיים מהירים  לבעיות העולות מן השטח (לדוגמא: התמודדות עם מזיק חדש בגידול צמחי).
עוד יובהר, כי מחקרים אלו נעשים בהובלת מדריך משה"מ המהווה את "החוקר הראשי", ולעיתים נלווה לו חוקר משנה אחד או יותר היכול להוות עובד משרד בעצמו,  או שהנו חוקר חיצוני המגיע מעולמות התוכן של מחקר חקלאי (מוסדות מחקר), מו"פ או מן  האקדמיה.