פרסומים מקצועיים

תמר להב

 

 

פנחס שנירפנחס שנירhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/pinhas_snir.aspx

08/09/2020
תחום פרחים
ניסוי שדה

​מבחן זני הנוריות מתקיים באופן סדיר מזה שנים, ומסייע בידי המגדלים בארץ לבחור את הזנים המתאימים לגידול. מבחן זה תורם לקליטת זנים חדשים ולהעשרת מגוון זני הנוריות במסחר של פרחי הקטיף בארץ.